Organitzacions

EUROGINE en els seus 30 anys d'història, sent un referent de qualitat i servei en el sector de la contracepció i la planificació familiar, ha col·laborat i participat en diferents organitzacions i ONG del sector.

Metges del Món és una associació independent que treballa per a fer efectiu el dret a la salut per a totes les persones, especialment per a aquelles que viuen en situació de pobresa, exclusió social o són víctimes de crisis humanes. Es troben treballant amb col·lectius vulnerables a Espanya i en altres 21 països.

SEC. Societat Espanyola de Contracepció és una societat científica i professional que té com a finalitat l'assessorament, difusió, promoció i estudi científic dels mètodes contraceptius i la seva relació amb la salut reproductiva formativa i divulgativa. Pertanyen a la SEC Metges/es Ginecòlegs/es, Atenció Primària, Infermeria, Llevadores i altres professionals que s'han mostrat interessats en la Salut Sexual i Reproductiva.

SEGO. Federació de les Societats de Ginecologia i Obstetrícia de les Comunitats Autònomes d'Espanya. Amb més de 120 anys d'existència té el privilegi de ser la Societat Científica més antiga de la nostra especialitat a tot Europa.

APFCIB. Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears és una entitat no governamental interdisciplinària d'àmbit autonòmic formada per persones interessades en la promoció i defensa dels Drets Sexuals i Reproductius. Es proposa impulsar, fomentar i facilitar la sensibilització, la prevenció i l'educació de la societat en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva.

CJAS. Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat és una ONG que ofereix un servei d'atenció específica als adolescents i joves, de caràcter preventiu-educatiu i assistencial, de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears www.apfcib.org. Es considera un servei de referència, complementari als serveis sanitaris, psicològics i socials, i actua des d'una perspectiva d'optimització dels recursos existents a la xarxa sociosanitària normalitzada.

DKT INTERNATIONAL és un dels majors proveïdors privats de planificació familiar i productes i serveis de salut reproductiva en el món en desenvolupament, servint a 28 milions de parelles el 2014, i la prevenció de 6,5 milions d'embarassos no desitjats.

MSF. Metges Sense Fronteres  és una organització mèdica-humanitària internacional que assisteix poblacions en situació precària, i a víctimes de catàstrofes i de conflictes armats, sense discriminació per raça, religió o ideologia política.

C. Raurell 21-29, Nave 3
08860 Castelldefels · Barcelona (Spain)

Horari d´atenció telefònica:
Dilluns a dijous: 08:00 a 16:15
Divendres: 08:00 a 14:30
+34 93 630 43 45

 

© 2024 EUROGINE, S.L.- Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 20.995, Folio 131 Hoja b-14.915, Insc. 1ª B59608919
Tots els drets reservats