Compromís amb la promoció i el respecte amb els drets humans

Segons les Nacions Unides “els drets humans són drets inherents a tots els éssers humans sense cap distinció de raça, sexe, nacionalitat, origen ètnic, llengua, religió o qualsevol altra condició.”

La companyia manté un compromís explícit amb el respecte dels drets humans en el desenvolupament de la seva activitat i aquesta consideració és present en totes les activitats de la companyia.

Aquest compromís incumbeix totes les persones empleades de la companyia i els seus membres de l’òrgan d’administració.

El compromís amb la promoció i el respecte dels drets humans es fonamenta en:

  • El rebuig davant de qualsevol forma de treball forçós infantil i de trànsit de persones
  • El suport a la llibertat d'associació, la sindicalització i la negociació col·lectiva
  • El compromís amb la igualtat de remuneració, la contractació ètica i el treball decent
  • El respecte a les persones, tracte just i persecució de la discriminació i de l'assetjament laboral
  • La garantia de la seguretat, la salut i el benestar a l'entorn laboral
  • La defensa dels drets dels grups vulnerables i de les minories
  • La preservació del dret de les persones a tenir un medi ambient saludable
  • La protecció del dret a la intimitat i la privadesa
  • La gestió ètica i responsable

La companyia aspira a respectar i promoure els drets humans en les relacions amb els seus proveïdors i creditors, i està compromesa amb un desenvolupament sostenible de la societat on és present.

La companyia espera que els seus grups d'interès operin de la mateixa manera, per això assegura la deguda diligència en el respecte dels drets humans, independentment del context on s'operi, de manera que totes les àrees són responsables del seu compliment amb la finalitat de aconseguir el compliment absolut amb cadascun dels fonaments del compromís.

 

C. Raurell 21-29, Nave 3
08860 Castelldefels · Barcelona (Spain)

Horari d´atenció telefònica:
Dilluns a dijous: 08:00 a 16:15
Divendres: 08:00 a 14:30
+34 93 630 43 45

 

© 2024 EUROGINE, S.L.- Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 20.995, Folio 131 Hoja b-14.915, Insc. 1ª B59608919
Tots els drets reservats