Política de Qualitat

La Direcció general d'EUROGINE considera que la Qualitat, el Medi ambient i la Seguretat i la Salut en el Treball, són els factors essencials per a l'èxit de l'empresa, per això garantirà que aquesta Política del SGI sigui entesa, aplicada i revisada per assegurar la seva adequació continuada, disposant per a això dels equips, mitjans, entorns i formació necessaris.

La Direcció d’EUROGINE, considera el personal com el seu principal actiu; és per això que la Comunicació, la Formació, la Motivació i el Diàleg seran les bases de l'èxit de la companyia, així doncs, es facilita i impulsa la implicació del seu principal client: l'intern, reforçant la gestió per conèixer i satisfer les seves necessitats i motivacions i aconseguir el desenvolupament dels seus objectius amb els de l'organització.

EUROGINE, amb l'objecte d'aconseguir la Satisfacció i Fidelització dels Clients, gestiona els seus processos d'acord amb els requisits exigits per les Normes ISO 9001 i ISO 13485 i la Gestió de Riscos segons ISO 14971.

Aquesta Política del SGI és el marc de referència per a la definició dels Objectius, Programes i Metes del SGI.

Amb l'objecte de millorar contínuament l'eficàcia del SGI la Direcció general d’EUROGINE adquireix el compromís de complir amb els requisits dels Clients, els requisits legals aplicables i amb altres requisits que l'organització subscrigui relacionats amb els aspectes ambientals i riscos per a la Seguretat i la Salut en el Treball.

Els objectius d’EUROGINE es basen en les següents premisses: 

- Aconseguir la plena Satisfacció dels seus Clients, complint les seves expectatives i especificacions, oferint-los el millor servei a un preu just

- Mantenir la fidelitat dels seus Clients

- Un SGI basat en les Normes ISO 9001, ISO 13485 i la Gestió de Riscos segons ISO 14971

- Perfeccionar la seva capacitat d'organització i gestió

- L'establiment d'objectius de millora contínua de la Qualitat dels seus productes i processos

- Formar als seus treballadors de manera continuada per a una millora del servei i la Satisfacció del Client

La Direcció.

C. Raurell 21-29, Nave 3
08860 Castelldefels · Barcelona (Spain)

Horari d´atenció telefònica:
Dilluns a dijous: 08:00 a 16:15
Divendres: 08:00 a 14:30
+34 93 630 43 45

 

© 2024 EUROGINE, S.L.- Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 20.995, Folio 131 Hoja b-14.915, Insc. 1ª B59608919
Tots els drets reservats