EUROGINE ha aconseguit la certificació ISO 9001:2015

EUROGINE ha aconseguit la certificació ISO 9001:2015

Publicat 10/01/2018 13:13:02

El passat 13 de desembre de 2017 EUROGINE ha aconseguit la certificació de qualitat UNE-EN ISO 9001:2015 acreditada per l'entitat certificadora BSI.

La Norma ISO 9001 proporciona la infraestructura, els procediments, els processos i els recursos necessaris per ajudar les empreses a millorar la seva qualitat, el seu rendiment, la seva eficiència i excel·lència dels seus productes i els seus serveis.
 
L'estàndard ISO 9001 és l'eina de gestió de qualitat més estesa al món.
 
La versió 2015 de la Norma ISO 9001 inclou modificacions que fan que el Sistema de Gestió de la Qualitat sigui més efectiu i fàcil d'usar i respon als grans canvis a la tecnologia, la diversitat de negocis i el comerç mundial. 
 
La consecució d'aquesta certificació posa de manifest el compromís d’EUROGINE amb la qualitat del seu sistema de gestió i la millora contínua dels seus processos.
 
Gràcies a la implantació de la norma ISO 9001:2015, EUROGINE fa un pas més per millorar el seu sistema de qualitat, sempre amb la idea de proporcionar els productes que satisfacin les expectatives dels seus clients.