Eurogine és solidària

Eurogine és solidària

Publicat 04/10/2017 11:00:00

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l'Anticoncepció, Eurogine ha signat un Acord de Col·laboració amb Metges del Món per donar part dels beneficis recaptats amb la venda dels seus DIUs a nivell nacional i internacional durant l'últim trimestre de l'any.

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l’Anticoncepció, Eurogine ha signat un Acord de Col·laboració amb Metges del Món per donar part dels beneficis recaptats amb la venda dels seus DIUs a nivell nacional i internacional durant l'últim trimestre de l'any.
 
Metges del Món treballa activament en temes relatius a la salut sexual i reproductiva en diferents punts del planeta conscient que aquests temes segueixen sent controvertits per estar fortament relacionats amb qüestions culturals i ideològiques. Algunes de les principals dificultats amb que es troben són la invisibilitat dels problemes i les seves causes, l'escassetat de recursos, la poca cobertura sanitària, la dificultat d'accés als serveis de salut, la limitada informació i participació de la població, l'escàs poder de les dones en la presa de decisions i en l'exercici dels seus drets, la mala o inexistent educació sexual i els fonamentalismes religiosos.
 
Aquesta donació s'invertirà íntegrament al Programa de Salut Sexual i Reproductiva dut a terme per Metges del Món a la zona de Sahel, cinturó geogràfic a cavall entre el desert del Sahara i l'inici de la sabana sudanesa compost per 8 països: Mauritània, Mali, Níger, Gàmbia, Senegal, Burkina Faso, Camerun i Txad. Els denominadors comuns d'aquests països són l'extrema pobresa i ser part d'una regió semiàrida, característiques que els fan ser víctimes de la inseguretat alimentària, la desnutrició, la violència per conflictes armats i les epidèmies, tot això agreujat per ser la zona del planeta que està sofrint en major mesura les conseqüències i efectes del canvi climàtic.
 
 
Segons l'Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris (OCHA), hi ha cinc situacions concretes que es viuen a la regió i que es converteixen en desafiaments constants de l'ajuda humanitària: l'extrema pobresa (és una de les regions més pobres del planeta), el canvi climàtic (els canvis meteorològics cada vegada més imprevisibles afecten directament als recursos agrícoles i ramaders), la inestabilitat i radicalització (les xarxes criminals i de tràfic de persones s'aprofiten de la seva vulnerabilitat), el creixement desmesurat de la població (els països del Sahel registren les taxes de natalitat més altes del món) i les migracions massives (aquesta zona és el corredor clau de les rutes migratòries a Europa).
 
L'Índex de Desenvolupament Humà mesura la mitjana dels avanços de desenvolupament en tres grans eixos: vida llarga i saludable, coneixements i nivell de vida digne. Dels 188 estats analitzats en aquest Índex, 7 dels 8 països de l'àrea del Sahel estan entre els últims 15 llocs.
 
Eurogine contribuirà a l'objectiu que Metges del Món té d'aconseguir que els serveis de salut reproductiva no es considerin programes opcionals i aïllats, sinó part integral de l'atenció primària en salut, treballant en fronts com la mortalitat materno-infantil, la prevenció i tractament del VIH/Sida, la planificació familiar, la promoció d'hàbits higiènics, alimentaris i de costums adequats, la prevenció d'embarassos no desitjats, la violència sexual cap a les dones o les malalties de transmissió sexual en joves.