Compromís social

Compromís social

Publicat 29/03/2017

Compromís social
Eurogine dóna un lot de 40 DIUs a Cruz Roja A Coruña, a través del Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província d'A Coruña, per al seu projecte Educació per a la Salut: Educació Sexual.