DIU GOLD T ®

DIU GOLD T ®

Publicat 01/01/1999

Amb GOLD T® es va aconseguir aprofitar i mantenir els avenços aconseguits fins a l'època pel que fa a la càrrega contraceptiva de coure (375mm2) i a la forma geomètrica de l'armadura-base del DIU en forma de «T» peculiar o «Y».


Al 1909, el metge alemany Richter recomana la inserció intrauterina de dos o tres brins de fil de seda per evitar la concepció.

Al 1930, un altre alemany, Gräferberg, va descriure l'anell que porta el seu nom, construït en plata.

Va ser a partir de 1960 quan es va iniciar la comercialització generalitzada dels dispositius intrauterins fabricats en polietilè i sense cap metall afegit, també anomenats DIUs inerts.

Al començament de la dècada dels 70', a partir dels treballs de Jaime Zipper a Xile, apareix la segona generació de dispositius, anomenats «DIUs medicats», en els que el plàstic es transforma en vehicle d'altres substàncies com ara metalls, hormones i antihemorràgics. Zipper, treballant amb diversos metalls, va demostrar que amb la col·locació d'un fil de coure en les trompes de Fal·lopi d'una conilla es prevenia la implantació de l'òvul; d'allí es va passar a l'experimentació humana, enrotllant un fil amb 200 mg de coure a la T de plàstic dissenyada per Howard Tatum als Estats Units, i els estudis clínics van demostrar una baixa incidència de complicacions i una gran efectivitat. Aquest avanç va aconseguir augmentar l'efectivitat i disminuir la taxa d'hemorràgia i expulsió, complicacions freqüents amb els DIUs inerts.

Al 1999, Eurogine, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya, el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i la iniciativa ATYCA del Ministeri d'Indústria i Energia, va desenvolupar el primer dispositiu intrauterí amb filament de coure i nucli d'or amb un sistema d'inserció amb major grau d'atraumatisme i evitant la perforació uterina.
 
Paral·lelament, i en el mateix desenvolupament, es va realitzar un estudi de la corrosió intrauterina del filament de coure i del filament de coure amb nucli de plata dels DIUs anomenats de segona generació. Com a conseqüència d'aquest conveni de R+D+i establert entre Eurogine i el Departament de Materials de la Universitat Politècnica de Catalunya, es va desenvolupar el DIU Gold T®, de nova generació, amb l'objectiu que superés en fiabilitat als existents en el moment i la inserció fos el menys traumàtica per a la dona.
 
 
D'altra banda, amb les millores afegides pel que fa al desenvolupament de tres mides d'armadura-base (Maxi, Normal i Mini), el nucli d'or en el filament de coure i el sistema d'inserció absolutament nou a nivell mundial, GOLD T® va aconseguir millorar:
  • La vida útil del DIU, fortament relacionada amb la quantitat i corrosió del filament de coure.
  • El risc de trencament del filament de coure per fragmentació secundària en el procés de corrosió.
  • El confort per a la pacient en els processos d'inserció i extracció.
  • L'adaptabilitat individual de cada úter amb les diferents mides d'armadures-base.
  • La precisió absoluta en la ubicació endouterina gràcies a l'especial sistema d'inserció.
  • Amb aquest mateix sistema d'inserció, el risc de perforació uterina en les maniobres necessàries per a l'emplaçament del DIU queda absolutament eliminat després d'una correcta histerometria.